Wie is de adverteerder bij een franchise onderneming?

Degene die de opdracht geeft voor de telemarketingactiviteiten en uit wiens naam de gesprekken worden gevoerd, is de adverteerder. Het kan dus zowel de franchisegever als de franchisenemer zijn.