Wat zijn de kosten/tarieven van de verschillende licenties?

Voor gebruik van de licenties van het Bel-me-niet Register moet worden betaald. De tarieven die worden gehanteerd, zijn in een ministeriële regeling vastgelegd. De tarieven kunnen tussentijds worden aangepast.
Een aangeschafte licentie (op een servicelicentie na) kan gebruikt worden voor alle campagnes.

Geldig voor alle campagnes. Gebruik is gratis.

Markeerlicentie

Geldig voor alle campagnes. Bij gebruik wordt het saldo met het aantal gebruikte records verminderd.

Downloadlicentie

Het downloaden van het volledige register, deze download is alleen geldig voor de campagne waarvoor de download is aangevraagd.

Hieronder treft u een tabel aan, met daarin een overzicht van de licenties en de kosten.

Licenties Aantal records aanleveren/opschonen Kosten
Uploadlicentie
(Adverteerder)

Onbeperkt aanleveren vanuit IVR of handmatige registratie. (Personen die aangeven hebben dat zij opgenomen willen worden in het Bel-me-niet Register)

Kosteloos
Markeerlicentie
(Adverteerder)

Pakket 1: 10.000 records tegoed om op te schonen

Pakket 2: 25.000 records tegoed om op te schonen

Pakket 3: 75.000 records tegoed om op te schonen

€ 175,00 per pakket

€ 400,00 per pakket

€ 825,00 per pakket

Downloadlicentie
(Adverteerder)
Download van het volledige Register € 550,00 per download
Servicelicentie
(Callcenter of
Databewerker)
Kan tussentijds zonder extra kosten opschonen voor adverteerder

€ 1.200,00 per jaar

Jaarlicentie Het afkopen van het gebruik per jaar, zonder extra kosten per download.

€ 6.600,00 per jaar