Veelgestelde vragen - Overige vragen

 • Na uw inschrijving kan het soms gebeuren dat u nog wordt gebeld. In de volgende vier situaties kunt u, ondanks uw inschrijving in het Bel-me-niet Register, toch nog telefonisch benaderd worden:

  1. Verwerkingstijd inschrijving
  2. Klant of klant geweest van het bedrijf of organisatie
  3. Gevraagd om te bellen
  4. Marktonderzoek

  Verwerking inschrijving

  De inschrijving in het Bel-me-niet Register kan maximaal twee weken duren. Ook mogen bedrijven een belbestand vier weken lang gebruiken. Daarna moeten telefoontjes dus definitief stoppen. Krijgt u vanaf zes weken na uw inschrijving nog telefoontjes, dan kunt u een klacht indienen.
  Bent u consument? Kijk voor meer informatie hierover op de website van ACM ConsuWijzer, www.consuwijzer.nl. Het indienen van een klacht kan via de volgende link: https://www.consuwijzer.nl/doe-uw-melding-bij-acm-consuwijzer.
  Heeft u een eenmanszaak, VOF of maatschap? Dien dan een klacht in bij de Autoriteit Consument en Markt, www.acm.nl.  

  Klant of klant geweest van het bedrijf of organisatie

  Blokkades in het Bel-me-niet Register gelden alleen voor bedrijven en organisaties waar u geen relatie mee heeft. Ook al bent u ingeschreven in het Bel-me-niet Register, dan mag u toch nog gebeld worden door bedrijven of organisaties van wie u klant bent (geweest) voor een vergelijkbaar product of dienst.

  Wenst u niet meer benaderd te worden door een bedrijf of organisatie waarvan u klant bent (geweest), dan kunt u bij het betreffende bedrijf of organisatie aangeven dat u niet meer door hen gebeld wenst te worden. Bedrijven en organisaties zijn wettelijk verplicht dit te verwerken. Dit wordt het “recht van verzet” genoemd.

  Wat is "het recht van verzet?"

  Gevraagd om te bellen

  U heeft zelf gevraagd om door het betreffende bedrijf of organisatie gebeld te worden.

  Marktonderzoek

  Ook kunt u nog worden benaderd voor telefonisch marktonderzoeken. Het is niet mogelijk om uw telefoonnummer bij het Bel-me-niet Register voor marktonderzoek te blokkeren. Indien u niet meer gebeld wilt worden door marktonderzoekbureaus kunt u zich inschrijven bij http://www.onderzoekfilter.nl

  Voor meer informatie omtrent telemarketing verwijzen wij u naar ACM Consuwijzer, website.

 • Bedrijven en organisaties die gebruik maken van ongevraagde telemarketing zijn sinds 1 oktober 2009 wettelijk verplicht om consumenten tijdens het gesprek actief te informeren over het Bel-me-niet Register. Tevens dienen zij desgewenst aanmeldingen te verzorgen. Veel telemarketeers gebruiken hiervoor een voice respons systeem. Dat is een computer gestuurd telefoongesprek, dat meestal aan het einde van een telefoongesprek beluisterd kan worden. Dit voice respons systeem wordt gegenereerd door de aanbieder die contact met u heeft opgenomen en niet door het Bel-me-niet Register.

 • Voor direct marketing* kunnen bedrijven en instellingen gebruik maken van persoonsgegevens uit verschillende bronnen. Veel bedrijven beheren een eigen relatiebestand. Dit bestand bevat persoonsgegevens, die het bedrijf in de loop der tijd verzameld heeft. Het kan zijn dat een bedrijf u als relatie beschouwt omdat u klant bent (geweest). Verder is het mogelijk dat u via een andere weg uw gegevens heeft verstrekt. Bijvoorbeeld bij deelname aan een prijsvraag, het nemen van een proefabonnement, of het aanvragen van informatie. Daarnaast kunnen bedrijven en instellingen geselecteerde persoonsgegevens huren (voor eenmalig gebruik) bij zogenaamde databewerkers of listbrokers.

  * Direct marketing is reclame waarbij bedrijven en instellingen (potentiële) klanten persoonlijk benaderen. Telemarketing is een vorm van direct marketing.

 • Stichting Infofilter

  Beheerder van het Bel-me-niet Register

  Telefoon: 088 - 03 03 888

  E-mail: bedrijven@bel-me-niet.nl

  Website: www.bel-me-niet.nl

 • Het Bel-me-niet Register beschermt alleen tegen ongewenste telecommunicatie. Voor ongewenste SMS berichten kunt u zich niet registreren in het Bel-me-niet Register. Hiervoor verwijzen wij u naar de website van Stichting Gedragscodes Mobiele Diensten (via: https://www.payinfo.nl/home). Hier wordt u de mogelijkheid geboden om mobiele telefoonnummers te blokkeren voor betaalde SMS-diensten. (U kunt hier ook het mobiele telefoonnummer van uw minderjarig kind laten blokkeren voor SMS-diensten, mits u de betreffende telefoon binnen handbereik heeft t.b.v. SMS-verificatie.)

 • In Bel-me-niet Register kunnen alleen telefoonnummers geblokkeerd worden voor telemarketing. Voor ongewenste geadresseerde post kunt u zich richten tot Postfilter.nl. Raadpleeg de website www.postfilter.nl

 • Indien u niet meer gebeld wilt worden door marktonderzoekbureaus om mee te werken aan telefonische marktonderzoeken, kunt u zich online registeren bij het Onderzoekfilter via http://www.onderzoekfilter.nl/ of telefonisch via 020-5810710.

Blokkeer uw nummer

Consumenten kunnen hier hun telefoonnummer(s) inschrijven om niet meer benaderd te worden met een telefonisch aanbod.

Blokkeer telefoonnummer

Veelgestelde vragen

Overige vragen