Ik sta ingeschreven in het Bel-me-niet Register en word toch nog gebeld. Waar kan ik een klacht indienen?

Na uw inschrijving kan het soms gebeuren dat u nog wordt gebeld. In de volgende vier situaties kunt u, ondanks uw inschrijving in het Bel-me-niet Register, toch nog telefonisch benaderd worden:

  1. Verwerkingstijd inschrijving
  2. Klant of klant geweest van het bedrijf of organisatie
  3. Gevraagd om te bellen
  4. Marktonderzoek

Verwerking inschrijving

De inschrijving in het Bel-me-niet Register kan maximaal twee weken duren. Ook mogen bedrijven een belbestand vier weken lang gebruiken. Daarna moeten telefoontjes dus definitief stoppen. Krijgt u vanaf zes weken na uw inschrijving nog telefoontjes, dan kunt u een klacht indienen.
Bent u consument? Kijk voor meer informatie hierover op de website van ACM ConsuWijzer, www.consuwijzer.nl. Het indienen van een klacht kan via de volgende link: https://www.consuwijzer.nl/doe-uw-melding-bij-acm-consuwijzer.
Heeft u een eenmanszaak, VOF of maatschap? Dien dan een klacht in bij de Autoriteit Consument en Markt, www.acm.nl.  

Klant of klant geweest van het bedrijf of organisatie

Blokkades in het Bel-me-niet Register gelden alleen voor bedrijven en organisaties waar u geen relatie mee heeft. Ook al bent u ingeschreven in het Bel-me-niet Register, dan mag u toch nog gebeld worden door bedrijven of organisaties van wie u klant bent (geweest) voor een vergelijkbaar product of dienst.

Wenst u niet meer benaderd te worden door een bedrijf of organisatie waarvan u klant bent (geweest), dan kunt u bij het betreffende bedrijf of organisatie aangeven dat u niet meer door hen gebeld wenst te worden. Bedrijven en organisaties zijn wettelijk verplicht dit te verwerken. Dit wordt het “recht van verzet” genoemd.

Wat is "het recht van verzet?"

Gevraagd om te bellen

U heeft zelf gevraagd om door het betreffende bedrijf of organisatie gebeld te worden.

Marktonderzoek

Ook kunt u nog worden benaderd voor telefonisch marktonderzoeken. Het is niet mogelijk om uw telefoonnummer bij het Bel-me-niet Register voor marktonderzoek te blokkeren. Indien u niet meer gebeld wilt worden door marktonderzoekbureaus kunt u zich inschrijven bij http://www.onderzoekfilter.nl

Voor meer informatie omtrent telemarketing verwijzen wij u naar ACM Consuwijzer, website.