Hoe kunnen personen die onder toezicht staan worden ingeschreven?

Bij personen die onder toezicht staan, wordt de beslissingsbevoegdheid door de rechtbank aan anderen toevertrouwd. Alleen met deze toezegging mag men iemand die onder toezicht staat inschrijven. In uw schrijven dient u melding te maken van datum van de uitspraak en het arondissement waar de zaak is behandeld. De gerechtelijke toezegging zelf hoeft NIET meegestuurd te worden met de aanvraag tot inschrijving in het Bel-me-niet Register.