Hoe kan ik na het bestand gedownload te hebben zien of betreffende consument een gehele blokkade of een deelblokkade heeft?

Indien in het gedownload bestand achter het telefoonnummer alles op 1 staat, dan is betreffende consument voor alle deelblokkades geblokkeerd. Indien achter het telefoonnummer een 0 staat (of meerdere nullen staan), dan is betreffende deelblokkade vrijgegeven door de consument.

Er is geen positie die in één keer laat zien dat de consument een gehele blokkade heeft. Een uitleg over de record layout vindt u onder navolgende link:
Record Layouts