Veelgestelde vragen - Aanmelden

 • Het is niet mogelijk om een Belgisch telefoonnummer te registreren in het Bel-me-niet Register. Het Bel-me-niet Register is voor in Nederland wonende natuurlijke personen. Wilt u als inwoner van België niet meer gebeld worden door Nederlandse bedrijven, dan kunt u uw telefoonnummer registreren bij de bel-me-niet-meer-lijst, www.bel-me-niet-meer.be. Dit register dienen bedrijven, ook de Nederlandse bedrijven, te raadplegen als ze ongevraagde telemarketing willen uitoefenen in België. Doen ze dat niet, dan zijn ze in overtreding van de wet. Hoe u hierover een klacht in kan dienen, kunt u terugvinden op www.bel-me-niet.meer.be/nl/klachten.

 • Een wachtwoord dient:

  • minimaal 10 karakters, waaronder:
  • minimaal 1 hoofdletter
  • minimaal 1 kleine letter
  • minimaal 1 cijfer en
  • minimaal 1 leesteken te bevatten

   

 • Een registratie in het Bel-me-niet Register om uw telefoonnummer te blokkeren, is gratis. Gebruikt u hiervoor het 0900 nummer, dan betaalt u de telefoonkosten (15 cent per minuut). Indien u zich schriftelijk laat registreren, dan dient u de brief juist te frankeren.

 • U kunt per telefoon uw telefoonnummer laten blokkeren. Bel 0900-6661000. Dit kost u 15 cent per minuut. U krijgt een interactief voice-respons systeem te horen. Dat is een computer gestuurd telefoongesprek. Met telefoontoetsen kunt u uw voorkeuren aangeven. Het telefoongesprek duurt circa 4 minuten.

 • Indien bij het registreren de door u gewenste gebruikersnaam al door een ander in gebruik is, wordt deze niet geaccepteerd. U dient een gebruikersnaam te bedenken die nog niet door een ander in gebruik is.

 • Nee, dit is niet mogelijk. Een e-mail adres is gekoppeld aan een account in het Bel-me-niet Register en kan slechts één keer gebruikt worden. Wel is het mogelijk om per account maximaal 4 telefoonnummers te blokkeren.

 • Nee. Het Bel-me-niet Register is beschikbaar voor in Nederland wonende natuurlijke personen met een Nederlands (mobiel) telefoonnummer, dat gekoppeld is aan een woonadres in Nederland. Nederlanders wonende in het buitenland kunnen niet opgenomen worden in het Bel-me-niet Register. Ook buitenlandse telefoonnummers kunnen niet worden geblokkeerd in het Bel-me-niet Register.

 • Het kan maximaal 6 weken duren, voordat nieuwe of gewijzigde aanmeldingen verwerkt zijn in de zogenaamde bellijsten van bedrijven die telemarketing uitoefenen. In deze periode van 6 weken is het mogelijk dat u nog telefonisch wordt benaderd met een aanbieding.

 • Een inschrijving in het Bel-me-niet Register heeft een onbeperkte geldigheidsduur. Na inschrijving in het register, kunt u zelf uw gegevens beheren of uw account opheffen indien gewenst.

  Indien u zich echter heeft aangemeld vóór 1 oktober 2009 bij de Stichting Infofilter, dan was uw inschrijving slechts 3 jaar geldig. Uw inschrijving was automatisch overgezet naar het Bel-me-niet Register. Doch 3 jaar na de datum van inschrijving bij de Stichting Infofilter, dient u zich opnieuw aan te melden bij het Bel-me-niet Register indien u de blokkade voor onbeperkte tijd wenst te handhaven.

 • Wettelijk is bepaald dat u alleen het telefoonnummer in het Bel-me-niet Register mag laten blokkeren, dat u als abonnee zelf van uw telefonieaanbieder hebt gekregen. Mocht deze persoon zelf niet in staat zijn om het telefoonnummer te registeren, dan kan iemand anders daartoe gemachtigd worden. Bij de registratie kan om het bewijs van de machtiging gevraagd worden.

 • Het is niet mogelijk om anoniem in te schrijven in het Bel-me-niet Register. De persoonsgegevens zijn nodig om te kunnen controleren of men daadwerkelijk het telefoonnummer als abonnee in gebruik heeft gekregen van de telefonieaanbieder.

 • Na uw inschrijving kan het soms gebeuren dat u nog wordt gebeld. In de volgende vier situaties kunt u, ondanks uw inschrijving in het Bel-me-niet Register, toch nog telefonisch benaderd worden:

  1. Verwerkingstijd inschrijving
  2. Klant of klant geweest van het bedrijf of organisatie
  3. Gevraagd om te bellen
  4. Marktonderzoek

  Verwerking inschrijving

  De inschrijving in het Bel-me-niet Register kan maximaal twee weken duren. Ook mogen bedrijven een belbestand vier weken lang gebruiken. Daarna moeten telefoontjes dus definitief stoppen. Krijgt u vanaf zes weken na uw inschrijving nog telefoontjes, dan kunt u een klacht indienen bij ACM ConsuWijzer. Kijk voor meer informatie hieromtrent op http://www.consuwijzer.nl.

  Klant of klant geweest van het bedrijf of organisatie

  Blokkades in het Bel-me-niet Register gelden alleen voor bedrijven en organisaties waar u geen relatie mee heeft. Ook al bent u ingeschreven in het Bel-me-niet Register, dan mag u toch nog gebeld worden door bedrijven of organisaties van wie u klant bent (geweest) voor een vergelijkbaar product of dienst.

  Wenst u niet meer benaderd te worden door een bedrijf of organisatie waarvan u klant bent (geweest), dan kunt u bij het betreffende bedrijf of organisatie aangeven dat u niet meer door hen gebeld wenst te worden. Bedrijven en organisaties zijn wettelijk verplicht dit te verwerken. Dit wordt het “recht van verzet” genoemd.

  Wat is "het recht van verzet?"

  Gevraagd om te bellen

  U heeft zelf gevraagd om door het betreffende bedrijf of organisatie gebeld te worden.

  Marktonderzoek

  Ook kunt u nog worden benaderd voor telefonisch marktonderzoeken. Het is niet mogelijk om uw telefoonnummer bij het Bel-me-niet Register voor marktonderzoek te blokkeren. Indien u niet meer gebeld wilt worden door marktonderzoekbureaus kunt u zich inschrijven bij http://www.onderzoekfilter.nl

  Voor meer informatie omtrent telemarketing verwijzen wij u naar ACM Consuwijzer, website.

 • Er zijn 3 manieren om u te registreren in het Bel-me-niet Register:

  • via internet
  • per telefoon en
  • per post.

  U kunt alleen een telefoonnummer registreren dat op uw naam geregistreerd staat.

  Registratie via het internet

  U kunt uw telefoonnummer laten blokkeren voor ongevraagde telefonische commerciële, ideële of charitatieve benadering door bedrijven door middel van registratie op deze website www.bel-me-niet.nl.
  U kunt hier uw eigen account aanmaken, uw persoonsgegevens invoeren en persoonlijke blokkade voorkeuren instellen.
  Na activering van uw account kunt u maximaal 4 telefoonnummers blokkeren per account.  

  Registratie per telefoon

  U kunt telefonisch uw telefoonnummer laten blokkeren via het nummer: 0900 - 666 1000 (€ 0,15 p.m.).

  Registratie per post

  U kunt per post uw telefoonnummer laten blokkeren door een brief te zenden aan:

  Stichting Infofilter
  Box A-7933
  Postbus 1000
  2260 BA  Leidschendam

  Vermeld hierbij uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en de blokkades.
  U kunt zich laten blokkeren voor de volgende categorieën:

  • Auto’s en Toebehoren
  • Boeken en Muziek
  • Energie
  • Financiën (banken en verzekeringen)
  • Goede Doelen (fondsenwerving)
  • Horoscopen
  • Loterijen
  • Kranten en Tijdschriften
  • Telecommunicatie en Computers
  • Thuiswinkelen - Postordering

  Blokkering op alle categorieën is een volledige blokkade.

  U kunt maximaal 4 telefoonnummers blokkeren per account. U ontvangt geen bevestiging van de inschrijving.

Blokkeer uw nummer

Consumenten kunnen hier hun telefoonnummer(s) inschrijven om niet meer benaderd te worden met een telefonisch aanbod.

Blokkeer telefoonnummer

Veelgestelde vragen

Overige vragen