Stichting Infofilter wederom beheerder Bel-me-niet Register

Ingezonden op 3 okt 2012

DEN HAAG, De Stichting Infofilter is vanaf 1 oktober 2012 opnieuw voor een periode van drie jaar aangewezen om het Bel-me-niet Register te beheren. Dat heeft de minister van Economisch Zaken, Landbouw en Innovatie besloten.

Sinds 1 oktober 2009 beheert Stichting Infofilter het wettelijke Bel-me-niet Register. Dit register is in het leven geroepen ter voorkoming van consumentenirritatie door ongewenste telemarketing.

In een rapport, uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Economisch Zaken, Landbouw en Innovatie, wordt geconcludeerd dat het Bel-me-niet register de afgelopen drie jaar succesvol is geweest. De consumentenirritatie is in die periode sterk afgenomen, wat onder meer blijkt uit het groot aantal registraties in het register. Op dit moment zijn er 7.570.389 consumenten met hun telefoonnummer ingeschreven bij het register.

Bij de nieuwe aanwijzing van de minister voor het beheer van het Bel-me-niet Register is een aantal aanvullende eisen gesteld om de kwaliteit van het register nog verder te verbeteren. Deze verbeteringen spitsen zich vooral toe op de overzichtelijkheid en bereikbaarheid van het register.

In dat kader wordt de website (www.bel-me-niet.nl) van het register per 1 november aanstaande gesplitst in een consumentensite en een afzonderlijke bedrijvensite. Daarnaast zal per 1 november de consumentensite Drempelvrij zijn, een kwaliteitsmerk voor toegankelijke websites. Dit houdt in dat de website ook voor mensen met een visuele, auditieve, verstandelijke of motorische beperking, maar ook senioren, mensen met kleurenblindheid, mensen met dyslexie en mensen die Nederlands als tweede taal spreken, benaderbaar, leesbaar en begrijpelijk is.

Verder wordt in het aanwijzingsbesluit aangegeven dat er een adequaat managementsysteem voor informatiebeveiliging moet zijn. Stichting Infofilter heeft in dat kader onlangs van de auditor, om ISO 27001 gecertificeerd te worden, te horen gekregen dat het managementsysteem aan de eisen voldoet. De officiële certificering volgt later.

Voorzitter Zsolt Szabo van de Stichting Infofilter: “We zijn blij met de erkenning dat onze stichting het Bel-me-niet Register de afgelopen drie jaar met succes heeft beheerd. Vanzelfsprekend zijn we ook verheugd over het gestelde vertrouwen van de minister en de nieuwe aanwijzingsperiode van drie jaar. We zullen deze periode weer zorgen voor een optimale werking van het register en blijven duidelijk maken aan consumenten en bedrijven waarvoor het Bel-me-niet Register in het leven is geroepen.”

Interim directeur

Om te zorgen voor de implementatie van de eisen uit het aanwijzingsbesluit van het ministerie, het doorvoeren van aanpassingen in de organisatie en om de continuïteit van het register te waarborgen, is per 1 oktober Serge Ferraro (39) aangesteld als interim directeur. Hij is verantwoordelijk voor het dagelijkse bestuur van het Bel-me-niet Register.

Ferraro heeft een juridische achtergrond en een brede kennis van telemarketing. Hij heeft bij diverse organisaties met telemarketingactiviteiten te maken gehad en is eerder betrokken geweest bij de ontwikkeling van het Bel-me-niet Register.