Nieuwe websites Bel-me-niet Register per 1 november 2012

Ingezonden op 23 okt 2012

In deze nieuwsbrief:

  • Website Bel-me-niet Register wordt per 1 november 2012 gesplitst.
  • Andere domeinnaam voor bedrijven die telemarketing uitvoeren:  www.bedrijven-bmnr.nl
  • Nieuwe functie downloaden als zip-bestand.
  • Website 31 oktober a.s. ’s avonds tijdelijk buiten gebruik.

Website Bel-me-niet Register wordt per 1 november 2012 gesplitst.

Het Bel-me-niet Register wordt verbeterd en krijgt een geheel nieuw uiterlijk. Daar is de laatste maanden intensief aan gewerkt. Per 1 november a.s. zullen er al een aantal veranderingen voor u zichtbaar zijn.
Om het gebruiksgemak voor allen te verbeteren wordt de website van het Bel-me-niet Register gesplitst in twee aparte websites. Eén website voor de abonnees (www.bel-me-niet.nl) en één website voor adverteerders, callcenters en databewerkers (www.bedrijven-bmnr.nl).
Door het splitsen kunnen de websites overzichtelijker en toegankelijker gemaakt worden voor alle gebruikers.
De website voor abonnees gaat voor het Waarmerk drempelvrij, een kwaliteitsmerk voor toegankelijke websites. Dit houdt in dat de website ook voor mensen met een visuele, auditieve, verstandelijke of motorische beperking, maar ook senioren, mensen met kleurenblindheid, mensen met dyslexie en mensen die Nederlands als tweede taal spreken, benaderbaar, leesbaar en begrijpelijk is.
Daarbij presenteren wij u met enige trots het nieuwe logo en de nieuwe huisstijl. Met toewijding en aandacht ontwikkeld om de herkenbaarheid van het Bel-me-niet Register te bevorderen.
Met frisse kleuren en een heldere indeling zullen de nieuwe websites een actuele uitstraling krijgen en voor iedereen toegankelijker zijn.

Andere domeinnaam voor bedrijven die telemarketing uitvoeren: www.bedrijven-bmnr.nl 

Van verschillende kanten is de wens uitgesproken om de website te splitsen in een consumentensite en een bedrijvensite. Deze wens vloeit onder meer voort uit het feit dat de activiteiten voor consumenten en bedrijven zeer verschillend zijn. We vinden het belangrijk dat het Bel-me-niet Register duidelijk en overzichtelijk is. Daarom wordt de websites gesplitst.
Per 1 november 2012 kunt u, als bedrijf dat telemarketingacties uitvoert, het Bel-me-niet Register raadplegen via de website www.bedrijven-bmnr.nl.
De vormgeving en de indeling zijn verbeterd. De functionaliteiten blijven gelijk.

Nieuwe functie downloaden als zip-bestand.

Van meerdere gebruikers hebben we de afgelopen tijd het verzoek gekregen om de mogelijkheid te creëren het volledige blokkade bestand als zip bestand te downloaden. We hebben deze mogelijkheid onderzocht en kunnen hieraan gehoor geven.
Van deze functie kan vanaf 1 november aanstaande via de nieuwe website, gebruik gemaakt worden. Deze functie is nuttig voor bedrijven die het volledige blokkade bestand downloaden.

Website 31 oktober a.s. ’s avonds tijdelijk buiten gebruik.

Er is de afgelopen tijd hard gewerkt om bovengenoemde veranderingen te realiseren. We zijn daarom verheugd u mede te kunnen delen dat de nieuwe websites op 1 november aanstaande daadwerkelijk online zullen zijn. We kunnen er helaas niet aan ontkomen dat door de overgang het systeem op 31 oktober 2012 in de avond tijdelijk buiten bereik zal zijn. We verzoeken u hiermee rekening te houden.