Bel-me-niet Register onderzoekt kwaliteit van de registraties.

Ingezonden op 1 okt 2011
Oktober 2011 - Het Bel-me-niet Register heeft de kwaliteit van de data als speerpunt gesteld. Daartoe heeft de organisatie het project datakwaliteit gelanceerd. 
Sinds het moment van oprichting, 1 oktober 2009, zijn er ruim 6 miljoen vaste en mobiele telefoonnummers geregistreerd in het register. Dit is inclusief de 2,6 miljoen registraties van het oude Infofilter.
Het project datakwaliteit betreft het daadwerkelijk verbeteren van alle registraties in het Bel-me-niet Register. Op basis van de meest economisch voordelige inschrijving is in april jl. de openbare Europese aanbesteding voor het inzichtelijk maken en verbeteren van de datakwaliteit van het Bel-me-niet Register gegund aan CDDN uit Nieuw-Vennep. Inmiddels is de eerste analyse afgerond. 

Uitslagen en conclusies

Gesteld kan worden dat van de gegevens die aangeleverd worden (namen, adressen, huisnummers en postcodes) de kwaliteit goed is. Bij een gering percentage past het telefoonnummer echter niet bij de naam, adres of postcode.  Hoogstwaarschijnlijk doordat telefoonnummers voor anderen, bijvoorbeeld voor ouders, geregistreerd worden.
Op het moment van de analyse, zijn van de 6.157.362 gecontroleerde telefoonnummers, 27.483 telefoonnummers niet actief. Indien afgesloten van een abonnee, wordt het telefoonnummer verwijderd uit het Bel-me-niet Register.
Om de voortgang in het datakwaliteit proces te waarborgen, wordt in ieder geval gedurende de komende 5 jaren, ieder kwartaal de analyse uitgevoerd en worden afgesloten telefoonnummers verwijderd. 

Voortgang project datakwaliteit

Het Bel-me-niet Register werkt voor zover in haar vermogen ligt aan een optimaal databestand, zegt Zsolt Szabo, voorzitter van het Bel-me-niet register. De persoon zelf is en blijft echter verantwoordelijk voor de registratie in het Bel-me-niet Register. Het Bel-me-niet Register kan en mag de geregistreerde gegevens niet op eigen initiatief wijzigen, omdat het een wilsbeschikking van de rechtspersoon betreft. Indien echter op basis van de resultaten daar aanleiding toe is, zal het Bel-me-niet Register aan de wetgever een voorstel voorleggen om de regeling in deze aan te passen. 
Verder wordt bezien of de registratieprocedure nog verder aangescherpt kan worden, waardoor het registeren voor anderen nog beter onderschept kan worden. Door een goed onderhouden register zullen telemarketeers met meer nauwkeurigheid bedoelde consumenten op het juiste telefoonnummer kunnen benaderen.